เมืองยโสธร

ข้อมูลทั่วไปประวัติความเป็นมา

ยโสธร เมืองบั้งไฟโก้

ยโสธร จังหวัดเล็กๆ ที่แยกออกมาจากจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ มีประกาศ คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๗๐ ตั้ง อำเภอยโสธร ขึ้นเป็น จังหวัดยโสธร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๑๕ เป็นจังหวัดลำดับที่

Read More
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  • Today's visitors: 4
  • Today's page views: : 4
  • Total visitors : 1,891
  • Total page views: 2,530