แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา

วัดตับเต่าเก่า อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ระหว่างเส้นทางสายยโสธร-ทรายมูล ไม่ไกลจากตัวเมืองยโสธรมากนัก มีวัดเก่าแก่ริมถนนฝั่งซ้ายมือหากเดินทางออกจากตัวจังหวัด มีสิ่งก่อสร้างสวยงาม นั้นคือ ลานธรรม ที่สร้างถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสานพระพุทธศาสนา

วัดตับเต่าเก่า ตั้งอยู่ริมถนนวารีราชเดช บ้านตับเต่า ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๕-๖ กิโลเมตร เดิมเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมานานและถูกทิ้งร้างไปนานในช่วงที่เกิดโรคระบาดขึ้นในหมู่บ้าน ต่อมา พ.ศ.๒๕๒๙ จึงมีการปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่อีกครั้ง พร้อมทั้งตั้งชื่อว่า วัดตับเต่าเก่า เนื่องจากมีวัดตับเต่าที่สร้างขึ้นใหม่ในหมู่บ้านปัจจุบันอยู่แล้ว

ทางวัดได้เริ่มต้นก่อสร้างอาคารต่างๆ มาตามลำดับ ที่สวยงามและเป็นไฮไลท์สำคัญของวัดคือ ลานธรรม ลานสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ที่มีพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิล้อมรอบ โดยลานชั้นในพระพุทธรูปทาสีทอง และมีลำตัวพญานาคสีเขียวล้อมรอบนอกอีกชั้น พุทธลักษณะสวยงามและสงบนิ่งเป็นศิลปะร่วมสมัย ตรงกลางลานชั้นในมีพระพุทธรูปประธาน คือ พระพุทธนิมิตศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐานบนฐานชุกชีภายใต้หลังคาคลุม ส่วนพระพุทธรูปที่เรียงรายอยู่ชั้นนอกทาสีขาวทั้งหมด

ลานธรรมแห่งนี้สร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ท่านเจ้าอาวาส พระอธิการจำปี ธีรปญฺโญ กล่าวว่าท่านตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา โดยสร้างพระพุทธรูป ๘๑ องค์เท่ากับพระชันษาของพระพุทธองค์ จากนั้นสร้างเพิ่มเติมอีก ๒ องค์ รวมเป็น ๘๓ องค์ โดยในอนาคตท่านตั้งใจจะเปิดสอนวิปัสนากัมฐาน เพื่อใช้ประโยชน์ให้เป็นลานปฏิบัติธรรมจริง

ด้านหน้าทางเข้าวัดมีเต่าสัญลักษณ์ของวัดขนาบอยู่สองข้างประตูทางเข้า วัดนี้สังเกตเห็นได้ง่ายจากถนนใหญ่ ใครมีโอกาสผ่านมาเส้นทางนี้อย่าลืม แวะมาไหว้พระ ถ่ายภาพ และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รับรองว่าจะได้รับความประทับใจและไม่เป็นการเสียเวลาจนเกินไปนัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  • Today's visitors: 4
  • Today's page views: : 4
  • Total visitors : 1,891
  • Total page views: 2,530