เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ เที่ยวเมืองยโสธร จัดทำโดย หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา หลักสูตรลุ่มน้ำโขงศึกษา ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นของจังหวัดยโสธร เป็นงานบริการวิชาการจากสถาบันการศึกษาสู่ชุมชน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  • Today's visitors: 3
  • Today's page views: : 3
  • Total visitors : 1,890
  • Total page views: 2,529