แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ใจกลางเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยโสธร เป็นอีกหนึ่ง unseen ของจังหวัดยโสธรที่ไม่เหมือนที่ใดในประเทศไทย ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยโสธร ตั้งอยู่ที่ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เป็นย่านที่มีศิลปะแบบผสมผสานระหว่าง จีน ไทย ลาว  และยุโรป

Read More
แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา

วัดตับเต่าเก่า อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ระหว่างเส้นทางสายยโสธร-ทรายมูล ไม่ไกลจากตัวเมืองยโสธรมากนัก มีวัดเก่าแก่ริมถนนฝั่งซ้ายมือหากเดินทางออกจากตัวจังหวัด มีสิ่งก่อสร้างสวยงาม นั้นคือ ลานธรรม ที่สร้างถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสานพระพุทธศาสนา

Read More
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา

พระธาตุฝุ่น อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

พระธาตุฝุ่น ตั้งอยู่ที่ ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร อยู่ในพื้นที่ป่า มีวัดป่า พระธาตุเก่าแก่ไม่ทราบประวัติความเป็นมา เหลือแต่เพียงกองอิฐเก่าๆ และพระประธานที่เก่าแก่คู่กัน เดิมเศียรถูกลักลอบตัด ชาวบ้านร่วมกันบูรณะให้สมบูรณ์ ส่วนเจดีย์อีกองค์ด้านข้างเพิ่งสร้างไม่นานมานี้ มีลักษณะเป็นเจดีย์เก่า สภาพพังทลายมาก ไม่ทราบรูปทรงที่แท้จริง ชาวบ้านได้สร้างอาคารมีหลังคาคลุมไว้ พร้อมสร้างพระพุทธรูปปูนปั้นประทับนั่ง ปางมารวิชัย ทาสีทองทั้งองค์

Read More
อำเภอเมืองยโสธรแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ธาตุก่องข้าวน้อย บ้านตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ธาตุก่องข้าวน้อย ตั้งอยู่ที่บ้านตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

Read More
ข้อมูลทั่วไปประวัติความเป็นมา

ยโสธร เมืองบั้งไฟโก้

ยโสธร จังหวัดเล็กๆ ที่แยกออกมาจากจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ มีประกาศ คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๗๐ ตั้ง อำเภอยโสธร ขึ้นเป็น จังหวัดยโสธร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๑๕ เป็นจังหวัดลำดับที่

Read More
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  • Today's visitors: 2
  • Today's page views: : 2
  • Total visitors : 1,889
  • Total page views: 2,528